Skip to content
Tekening Mensen In Rij

Zorgkantoren moeten wachtlijsten sneller wegwerken

Zorgkantoren zijn op de goede weg, maar ze zijn er nog niet, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit. Wachttijden zijn soms nog onacceptabel lang. Dat laat de NZa weten aan de staatssecretaris van VWS.

Op basis van de meest recente cijfers van Zorginstituut Nederland wachten  op dit moment zo’n 90 mensen op een plek in een instelling zonder dat zij overbruggingszorg  krijgen. Daarnaast wachten meer dan 10.000 mensen op een plek die aansluit bij hun wensen. De meesten van hen ontvangen al wel zorg. De NZa vindt dat de zorgkantoren vooral deze mensen nog niet goed genoeg in het vizier hebben.

Zorgkantoren
In maart dit jaar vroeg de NZa de zorgkantoren om verbeterplannen op te stellen en in te leveren. Alle zorgkantoren hebben dit inmiddels gedaan. Zij willen de contacten met de wachtenden aanhalen en hen beter informeren. Zorgkantoren willen actiever mensen gaan bemiddelen naar zorg. Er zijn verschillen in aanpak tussen de zorgkantoren maar dat vindt de NZa geen probleem, zodra zij maar voldoen aan hun zorgplicht. Sommige zorgkantoren zeggen contact te hebben met gemeenten en andere zorgaanbieders die de cliënt al zien voordat ze een Wlz-indicatie hebben.

Wlz
Mensen die wachten op langdurige zorg, kunnen zich melden bij de NZa. Deze onderzoekt alle meldingen en controleren bij zorgkantoren welke actie zij voor deze mensen hebben ondernomen. Daarnaast eist de NZa structurele verbeteringen bij zorgkantoren in de ondersteuning die zij bieden aan burgers op zoek naar passende zorg. De NZa zal er op toezien dat de zorgkantoren vooruitgang boeken in het wegwerken van de wachtlijsten en zal desgewenst extra maatregelen nemen.

Bron: Zorgvisie

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief