Skip to content
Tweede Kamer

Zorg in regeerakkoord: ‘Geen hervormingen, wel verbeteringen’

Nieuwe hervormingen in de zorg komen er voorlopig niet, wel verbeteringen. Dat staat in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord.

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie beloven te investeren in ouderzorg. Voor de verpleeghuiszorg is structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg, zoals die afgelopen jaar zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met een deel van dat geld moeten personeelstekorten worden weggewerkt. De voorgenomen bezuiniging op de Wet langdurige zorg (Wlz) van 188 miljoen euro wordt teruggedraaid.

Minder regels
Maar de regeringspartijen willen ook dat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd door een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Om nieuwe werkwijzen, zoals e-health, te bevorderen wordt deze kabinetsperiode  40 miljoen euro beschikbaar gemaakt, daarna 5 miljoen per jaar.

Ondersteuning mantelzorgers
Met gemeenten worden afspraken gemaakt over de ondersteuning van mantelzorgers en de aanpak – samen met maatschappelijke organisaties – van eenzaamheid. Er wordt 145 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, met name om de administratieve lasten die deze met zich meebrengt te verlagen.
Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd. Momenteel lopen er verschillende initiatieven rondom persoonsvolgende bekostiging en een integraal pgb. “We wachten de resultaten af en nemen op basis daarvan maatregelen”, aldus de regeringspartijen hierover.

Zorgverzekeraars
Een nieuw kabinet wil ook iets doen aan de wildgroei van polissen bij zorgverzekeraars. Bij zorgverzekeraars moet niet alleen de prijs, maar ook kwaliteit centraal staan bij de zorginkoop. De sleutel zit volgens de regeringspartijen in beide gevallen in transparantie. Enerzijds moet transparantie bij de zorgverzekeraars voorkomen dat zij dezelfde polissen aanbieden voor verschillende prijzen. Anderzijds moeten zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders opener zijn over de kosten van zorg. Zoals onlangs al bekend werd is het eigen risico bevroren op 385 per jaar. Het niet verhogen van het eigen risico leidt wel tot hogere zorgpremies.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief