Skip to content
Aan Het Werk

Werken heeft postieve invloed op mensen met beperking

Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben.  Niet werken heet een negatieve invloed.

Deze en andere uitkomsten staan in het onderzoeksrapport Zo werkt het. Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland vroegen 2811 mensen met een beperking of aandoening naar hun ervaringen bij het zoeken en hebben van werk. Meer dan de helft heeft geen betaald werk.

Werk vinden lastig
Het vinden van werk blijkt lastig en het uitblijven ervan heeft grote invloed op de levens van mensen met een handicap of aandoening. Zij geven aan dat het daardoor voelt alsof ze er niet bij horen. Als obstakels bij de zoektocht naar werk worden onder meer het ontbreken van passend werk, stigmatisering en twijfels over eigen kunne en mogelijkheden genoemd.

Knelpunten
Toch komen ook zij die wel werk hebben veel knelpunten tegen. Bijna twee derde geeft aan te maken te hebben met werkstress, werk onder of boven hun niveau en onvoldoende begeleiding en begrip op de werkvloer. 20% zegt het moeilijk te vinden om naar de werkgever en collega’s toe open te zijn over de knelpunten in het werk. Vaak uit angst of schaamte.

Sociaal aspect belangrijk
Werk gaat over meer dan alleen inkomen. Veel deelnemers wijzen op het sociale aspect en geven aan dat werk ze het gevoel geeft deel uit te maken van de samenleving. De meeste mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening willen daarom maar al te graag werken. In het rapport staan de aanbevelingen om meer mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden en houden.

Lees hier het hele rapport

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief