Skip to content

Week van de toegankelijkheid

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 2 tot en met 6 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en een prettige omgang met elkaar.

Een aantal organisaties zoals Gemeente Breda, Breda Gelijk (voorheen BCG), Stichting ZET en het Platform Breda voor Iedereen hebben met medewerking van diverse andere (regio) Bredase instellingen, activiteiten gepland in de week van de toegankelijkheid. De groepen die dit jaar extra aandacht krijgen zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen met lichte dementie en laaggeletterden.
In de week van 2 tot en met 6 oktober zullen er dagelijks activiteiten zijn op verschillende plaatsen in de stad. We willen dit op een leuke manier doen waarbij beleving en confrontatie met een kwinkslag niet worden geschuwd.  Elders op deze website vindt u het hele programma. Ook zijn er binnenkort op veel plaatsen in de stad flyers te vinden met het programma voor deze week.

Achtergrond informatie
Per juli 2016 is de ratificering van het ‘VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking’ (verder VN verdrag) door de Nederlandse regering van kracht. Dit houdt in dat ook de Gemeente Breda invulling moet geven aan inclusief beleid op alle terreinen. Uiteindelijk doel is een samenleving waarin mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Gelijke kansen voor iedereen is een mensenrecht. Hiervoor is een toegankelijke samenleving nodig, waarbij toegankelijkheid zeer breed wordt gezien, zowel digitaal als fysiek en mentaal. Onder ‘mensen met een beperking’ worden mensen met fysieke, intellectuele(/verstandelijke), zintuiglijke en psychische beperkingen verstaan. Maar ook laaggeletterden en beginnend dementerenden.

Notitie “Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden”
De beleidsnotitie “Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden” is een gezamenlijk voorstel van samenwerkende partners te weten Breda Gelijk (voorheen BCG) , Stichting ZET, het Platform ‘Breda voor Iedereen en de Gemeente Breda. Het bevat een overzicht van voorgenomen activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan een meer toegankelijker Breda. Voorbeelden zijn: het uitvoeren van 200 schouwen van publieke panden in Breda en 10 openbare ruimtes wijken/dorpen; het beschikbaar stellen van een toegankelijkheidsfonds als impuls voor ondernemers/exploitanten voor het toegankelijk maken van hun pand; het aanbieden van trainingen in bejegening.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief