Skip to content

Wajongers in problemen door Levenslanglerenkrediet

Mensen met een Wajong-uitkering die willen studeren hebben een probleem. Als zij voor hun studie een lening afsluiten, het Levenlanglerenkrediet, worden ze direct gekort op hun uitkering. De uitkering kan zelfs helemaal vervallen én dus blijven mensen met een Wajong ongewild thuis op de bank zitten.

Annelyn Kooijman heeft een Wajong-uitkering, maar wil dolgraag psychologie studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Echter, als Annelyn wil studeren houdt ze met haar uitkering nog maar 25% van het minimumloon over, omdat ze onder de Wajong2010 valt. Mensen die een Wajong2015 hebben kunnen hun uitkering helemaal vergeten. De reden: het UWV ziet de studielening als extra inkomen en kort dus de uitkering. Onterecht, vindt Annelyn. ‘Het bedrag dat ik krijg is geen inkomen, maar een lening. Die moet ik na mijn studie dus gewoon terugbetalen.’ Bovendien maakt het Levenlanglerenkrediet het niet mogelijk om naast een vergoeding van de kosten een lening af te sluiten. Annelyn is niet de enige die zich met dit probleem. Er zijn mensen die om die reden van hun studie afzien en anderen laten daarom hun ouders de studie maar betalen.
In februari werden over het probleem al Kamervragen gesteld door Jasper van Dijk van de SP. Hij wilde toen weten wat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) met het probleem ging doen. Zij antwoordde toen: ‘Voor mensen in de Wajong2010 en Wajong2015 wordt het beoogde doel van het Levenlanglerenkrediet – het wegnemen van een financiële drempel die de toegang tot het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de weg kan staan – niet bereikt. Dit is niet in lijn met het kabinetsstandpunt van een leven lang leren. Ik ben daarom voornemens om dit onbedoelde effect in de Verzamelwet SZW te repareren.’

Niets gedaan
Echter, drie maanden later is er nog niks gedaan voor deze groep mensen. Het gevolg: mensen met een Wajong zitten nog steeds thuis én dat is niet goed, volgens het Expertisecentrum Handicap + Studie. Mensen met een functiebeperking kunnen in principe op alle universiteiten en hogescholen in Nederland terecht. ‘Met een MBO4, havo of vwo-diploma moeten ze je gewoon worden toelaten. Dat is goed geregeld. Helaas gaat het op school niet altijd meteen goed, maar volgens de ‘Wet gelijke behandeling’ moeten scholen zich wel voor je inspannen.’

SP stelt nieuwe Kamervragen.
Voor de SP is het onacceptabel dat de staatssecretaris de problemen nog steeds niet heeft opgelost. ‘Blijkbaar heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen haast met het aanpassen van de wet, maar belofte maakt schuld’, zegt Jasper van Dijk. ‘De staatssecretaris moet deze problemen aanpakken, zodat deze groep mensen kan studeren. Jonggehandicapten hebben al genoeg te verduren gehad. Jarenlange bezuinigingen en gekort worden als je wilt studeren. Je moet Wajongers niet straffen als ze willen studeren, maar juist aanmoedigen.’ Als het aan de SP ligt wordt de wet nog voor september aangepast.’De staatssecretaris is nogal laks. In februari heeft ze al beloofd dit probleem op te lossen.’ Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels laten weten dat het technisch niet meer haalbaar is om de wet aan te passen voor 1 september. Volgens Van Dijk is dat een politieke keuze. ‘De wet kan heel snel aangepast worden als de staatssecretaris dat wil. Ik denk dat het zelfs een hamerstuk kan worden, omdat er weinig discussie over zal zijn. Deze fout moet gewoon per direct hersteld worden.’

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief