Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind. Helaas geldt dat maar al te zeer voor mensen met een beperking. De meeste leden van deze werkgroep hebben zelf een lichamelijke beperking. Als andere mensen ons niet kennen, weten ze niet dat wij ook gewone mensen zijn. Daarom geven we voorlichting, zodat andere mensen een beter beeld van ons leven krijgen.

Dit doen we

  • We bezoeken basisscholen om de leerlingen over ons leven te vertellen. De leerlingen mogen zelf in een rolstoel ervaren hoe lastig het is om obstakels te overwinnen. Ze kunnen ook uitproberen hoe het is om met een geleidestok te lopen.
  • We geven cursussen aan mensen die soms mensen met beperkingen ontmoeten. Dat kan komen door hun beroep of hun vrijwilligerswerk.
  • We geven trainingen aan politici en ambtenaren van de gemeente. Zij kunnen dan zelf ervaren hoe het is om een beperking te hebben. Zo worden ze zich bewust van wat mensen met een beperking nodig hebben om mee te kunnen doen. Dat helpt hen als ze het beleid willen verbeteren.
  • We organiseren elk jaar de Sportief Tour. Kinderen met en zonder beperking sporten dan samen. Daardoor krijgen ze meer begrip voor elkaar. Hieraan doen Koninklijke Visio, het Breda College, Het Kasteel (voortgezet speciaal onderwijs), een basisschool en een middelbare school mee. Soms is dit een middelbare school voor speciaal onderwijs. Die leerlingen hebben dus zelf ook een beperking.
  • We werken aan de bewustwording bij leraren en mentoren op scholen. Het is belangrijk dat ze weten dat er kinderen in de klas kunnen zitten die jonge mantelzorger zijn.Zodat ze weten hoe het is om al jong de (kop)zorg te hebben voor een familielid met een beperking of verslaving.