Skip to content
Aangepaste Woning

Verplicht verhuizen? Niet zomaar

Als verhuizen goedkoper is, dan moeten mensen maar verhuizen. Zo redeneerden veel gemeenten met de oude Wmo 2007 in de hand. Met de nieuwe Wmo 2015 moet beter worden gelet op wat mensen nodig hebben en is de verhuisplicht bij woningaanpassingen veranderd. Als u een woningaanpassing nodig heeft, dan zal de gemeente goed naar uw wensen moeten luisteren.

Gemeenten gingen onder de oude Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2007) vaak uit van het ‘primaat van verhuizen’. De wens van de burger om in de eigen woning te willen blijven, werd van ondergeschikt belang gemaakt. In de praktijk betekende dit vaak dat mensen geen andere keuze hadden dan te verhuizen, terwijl ze in hun eigen woning wilden blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat men al vele jaren in dezelfde woning woonde, met alle sociale contacten in de buurt. Of, omdat de eigen koopwoning moest worden verruild voor een huurwoning en dit flinke nadelige financiële gevolgen had.

Maatwerk
Volgens advocaat Matthijs Vermaat is die verhuisplicht bij woningaanpassingen veranderd met de nieuwe Wmo 2015. Gemeenten moeten zorgen dat iemand die hulp en ondersteuning nodig heeft en in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, zoveel mogelijk in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie. Liefst zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving. Dit is zo bepaald in Artikel 2.3.5 van de Wmo 2015.Dit betekent dat de gemeente bij woningaanpassingen minder gemakkelijk de verplichting kan opleggen om te verhuizen. Het belang van de burger om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, weegt in de Wmo 2015 zwaarder dan in de Wmo 2007. Volgens advocaat Vermaat houdt dit ook in dat de gemeente geen maximale bedragen meer in de verordening mag opnemen, waarbij geldt dat men altijd en verplicht moet verhuizen als de kosten van de woningaanpassing boven dit maximum uitkomen.

Grenzen
Er zijn nog steeds wel grenzen. De gemeente moet een zorgvuldige belangenafweging maken om ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen woning kan blijven, maar een onderdeel van die afweging zijn ook de kosten. Als de kosten van de woningaanpassing echt te hoog worden en het belang van de gemeente daarmee zwaarder weegt dan het belang van de burger, dan mag de gemeente kiezen voor een alternatief. Een alternatief is dan verhuizen naar een andere geschikte woning. Wanneer nu precies het belang van de gemeente zwaarder weegt dan het belang van de burger, is lastig te bepalen en zal individueel beoordeeld moeten worden.

Kortom
Heeft u vanwege een beperking een woningaanpassing nodig en u wilt het liefst in uw eigen woning blijven wonen, dan zal de gemeente goed naar uw wensen moeten luisteren en serieus laten meewegen in het besluit. Wil de gemeente u toch verplichten om te verhuizen, dan moet dit zorgvuldig worden gemotiveerd. Uiteindelijk zal de rechtspraak moeten uitwijzen welk beleid van de gemeente op grond van de Wmo 2015 wel of niet toelaatbaar is.

Breda
Voor woningaanpassingen kunt u een vergoeding aanvragen bij de Gemeente Breda. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het
CAK (Centraal Administratie Kantoor).  U moet uw aanvraag altijd van tevoren indienen. Dus vóórdat u kosten maakt of een voorziening aanschaft. U vindt hier het:
Aanvraagformulier Wmo-voorzieningWonen met Gemak kan een Woonscan uitvoeren bij u thuis: een woonadviseur loopt dan met u door uw woning. Hij geeft advies over obstakels in en om uw huis.  Voor een gratis Woonscan of advies, bel of mail naar: 06 839 66 100 of servicepunt@wonenmetgemak.nl.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief