Skip to content
Rolstoel

Verloopt verstrekking hulpmiddelen uit Wmo binnenkort beter?

Wanneer je een hulpmiddel nodig hebt, is dat vaak om zo goed en zelfstandig mogelijk te leven, werken, wonen… Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt de gemeente hiervoor

Dit gaat lang niet altijd even soepel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nu een vernieuwde “Handreiking inkoop hulpmiddelen” opgesteld. Hiermee wil zij gemeenten helpen bij het maken van betere afspraken met leveranciers. Zo kunnen gemeenten jou als zorgvrager een betere en klantgerichte dienstverlening bieden.

Knelpunten hulpmiddelenbeleid gemeenten
In 2014 werd de eerste versie van de “Handreiking inkoop hulpmiddelen” opgesteld om gemeenten voor te bereiden op de Wmo. In de praktijk blijkt het toch niet altijd even soepel te gaan. Wmo ambtenaren zijn soms niet deskundig genoeg om een goed oordeel te vellen, zeker niet als je een complexe hulpvraag hebt. En omdat gemeenten vaak naar de prijs kijken, komt er vaak een hulpmidddel uit het ‘standaardpakket’ aan te bevelen in plaats van maatwerk te leveren.

Problemen bekend
De problemen met de Wmo zijn bekend en staan al geruime tijd op de agenda van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij stuurde de gemeenten een brief, waarin hij oplossingen vroeg voor veel voorkomende knelpunten

Betere positie zorgvrager
De VNG heeft in overleg een vernieuwde en verbeterde handreiking inkoop hulpmiddelen gemaakt. Volgens de betrokken partijen legde de oude handreiking te veel de nadruk op prijs en te weinig op vernieuwing. Ook waren de inkoopvoorwaarden, uitvoeringspraktijk en procedures te onhandig als de zorgvraag urgent en/of complex is en er haast geboden.

Passende voorziening
Als rode draad in de vernieuwde handreiking loopt nu het gegeven dat hulpmiddelen passend moeten zijn en de zorgvragers in staat moet stellen zo volwaardig mogelijk mee te doen. Dat wil zeggen dat eigenlijk altijd maatwerk nodig is. Maar dan nog moet de tijd van (onder)zoeken zo beperkt mogelijk gehouden worden, zeker als je het hulpmiddel dringend nodig hebt.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief