Skip to content
Geld

Vanaf 1 januari WMO-abonnement

In het regeerakkoord van het kabinet was er al sprake van: een landelijk abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op 1 juni jongstleden maakte het ministerie van VWS de concrete plannen voor de invoering van een dergelijk WMO-abonnement bekend.

Hiermee kunnen mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben, flink besparen. Het WMO-abonnement wordt als een tijdelijke maatregel ingevoerd, in afwachting van een WMO-wetswijziging, die er op zijn vroegst in 2020 komt.

Stapeling van zorgkosten.
De kosten kunnen al snel hoog oplopen, wanneer je vanwege een handicap of aandoening verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig hebt. Je moet per voorziening een eigen bijdrage betalen en die is afhankelijk van de gemeente waar je woont, je inkomen / vermogen en de samenstelling van je huishouden. In 2016 kwam door onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur aan het licht dat mensen die zorg van de gemeente in het kader van de WMO nodig hebben, deze door de hoogte van de eigen bijdrage(n) toch gingen mijden.

Betaalbare zorg.
Het kabinet wil door de invoering van een abonnementstarief de zorg nu beter betaalbaar maken en de eigen WMO-bijdrage voor iedereen, in heel Nederland, gelijk maken. Vanaf 1 januari 2019 betaal je een vast bedrag aan eigen bijdrage (17,65 euro per vier weken) voor het gebruik van WMO-maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdrage wordt door het WMO-abonnement dus losgekoppeld van de hoeveelheid zorg die je nodig hebt en je inkomen en vermogen. Wanneer je veel zorg en ondersteuning nodig hebt, kun je door dit WMO-abonnement wel tot enkele honderden euro’s per maand besparen.

Goed nieuws
Zeker voor mensen met een gemiddeld inkomen, die veel last ondervinden van de hoge eigen WMO-bijdragen, is dit erg goed nieuws. Maar ook mensen met een laag inkomen, die in de vorige regeling al gecompenseerd werden, gaan er met een WMO-abonnement niet op achteruit. Gemeenten behouden namelijk ook in 2019 de mogelijkheid om mensen uit de laagste inkomensgroepen niets aan eigen bijdrage te laten betalen. Ook meerpersoonshuishoudens met een eenverdiener onder de AOW-leeftijd, blijven vrijgesteld van eigen bijdragen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief