Skip to content
Jobcoach

UWV omarmt jobcoach MEE

UWV erkent de integrale jobcoach van MEE NL formeel. Dat betekent dat werkgevers de MEE Integrale Jobcoach onder dezelfde financiële voorwaarden kunnen inzetten als de reguliere jobcoaches.

Onderzoek heeft uitgewezen dat duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking een brede blik en een integrale aanpak vereist. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden werkt slechts tijdelijk. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels verbetert de continuïteit van de inzet.

Meer problemen
Een voorbeeld van integrale aanpak is de begeleiding door MEE van een werknemer met een lichte verstandelijke beperking. Gaandeweg werd duidelijk dat deze werknemer problemen in de woon- en vervoerssituatie had. In dit geval kreeg de werknemer een rijvaardigheidstraining en een scooter aangeboden door de werkgever en werd de woonsituatie opgelost in samenwerking met de woningcoöperatie. Deze integrale aanpak beperkt zich niet alleen tot het begeleiden en coachen van de medewerker met een beperking; de aanpak van MEE richt zich ook op het begeleiden van de werkgever én de directe collega’s.

Integrale Jobcoach vult reguliere jobcoach aan.
“We hebben deze dienstverlening ontwikkeld, omdat we zien dat de inzet van mensen met een beperking en het helpen van werkgevers ten aanzien van het wet- en regeldoolhof, een integrale aanpak vraagt”, aldus directeur Yvon van Houdt van MEE NL. “Met de jobcoacherkenning van UWV zijn we klaar om werkgevers en gemeenten te begeleiden, te ontzorgen en te ondersteunen bij de invulling van de gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief