Skip to content
Minister Hugo De Jonge

Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten.

Vanaf januari 2019 ben je als zorgvrager zeker dat je nooit meer dan 17,50 eigen bijdrage betaalt voor de zorg en ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is de hoogte van je eigen bijdrage losgekoppeld van je inkomen en de hoeveelheid zorg die je nodig hebt.

De gemeenten waren vanaf het begin zeer kritisch over het Wmo-abonnement. Ze vreesden dat het aantal Wmo-aanvragen fors zou gaan stijgen. Dit heeft dan gevolgen voor het Wmo-budget. Die vrees lijkt, na een evaluatie van de eerste drie maanden van 2019, terecht. De gemeente Kampen verwacht bijvoorbeeld dat dit jaar twintig procent meer inwoners een maatwerkvoorziening zullen aanvragen. Het grootste deel daarvan komt duidelijk door het Wmo-abonnement. Dat geven de aanvragers ook aan. Maar daarnaast speelt ook de vergrijzing een rol. En het gegeven dat mensen langer thuis blijven wonen.

Bezuinigen tegen oplopende kosten
De kosten voor de Wmo-voorzieningen in Oosterhout vielen vorig jaar al 2,7 miljoen euro hoger uit dan was begroot. Daarom verhoogt de gemeente het Wmo-budget nu met 1,5 miljoen euro en wordt er bezuinigd. Zo krijgen inwoners geen geld (‘mantelzorgvergoeding’) meer om onder hun mantelzorgers te verdelen maar worden voortaan inhoudelijke (netwerk)activiteiten voor hen georganiseerd worden. Ook zijn er nog andere bezuinigingsvoorstellen gedaan.

Extra geld
Minister De Jonge vindt het niet zo erg als nu meer mensen een Wmo-aanvraag indienen. “Met de regel wilden we juist voorkomen dat mensen met bijvoorbeeld lage middeninkomens niet af zouden zien van zorg omdat het te duur was.”  Als de regeling echt uit de pas loopt, kan er mogelijk wel extra geld bij. Of dit het geval is, zal een landelijke monitor, die de effecten van het Wmo-abonnementstarief in kaart brengt, moeten uitwijzen. De eerste editie van de monitor wordt in september of oktober verwacht.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief