Skip to content
Kabinet Rutte III

Taakverdeling bewindslieden VWS compleet

Na de installatie van het nieuwe kabinet-Rutte III is de precieze portefeuilleverdeling van de twee ministers en staatssecretaris op het VWS-ministerie duidelijk.

Hugo de Jonge (CDA) wordt als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor twaalf zaken. Het betreft care en medisch-ethische vraagstukken, maar ook de Wlz en de Wmo plus mantelzorg vallen onder hem. Daarnaast gaat hij over jeugdbeleid, Jeugdwet plus jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundige zorg, persoonsgebonden budget en kwaliteitsbeleid care. Arbeidsmarktbeleid en toezicht rond care en jeugd zijn ook beide aan hem toevertrouwd. Verder vallen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder De Jonges hoede.

Zestien onderwerpen
Het lijstje taken van minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) is nog langer en telt zestien onderwerpen. Dat betreft cure, curatieve zorg, genees- en hulpmiddelen, infectieziektebestrijding en gezondheidsbescherming. Ook de verbetering van ICT in de zorg is zijn verantwoordelijkheid. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de Zorgverzekeringswet en zorgtoeslag plus pakketbeheer. Daarnaast zijn hem de onderwerpen medische (bio)technologie, drugs, arbeidsmarktbeleid, beroepen en opleiding, kwaliteits- en sportbeleid toegewezen. Verder gaat hij over het toezicht op voedselkwaliteit en vallen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), registerdienst CIBG en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder hem.

Beschermd wonen
Paul Blokhuis (ChristenUnie) is als staatssecretaris van VWS verantwoordelijk voor zeven onderwerpen. Hieronder vallen onder meer Ggz, preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) vallen onder hem, net als maatschappelijke opvang plus beschermd wonen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief