Skip to content
Student Met Handicap

Student met arbeidsbeperking weer eerlijke kans op onderwijs

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die ervoor zorgt dat studenten met een arbeidsbeperking voortaan overal een eerlijke bijdrage ontvangen.

Voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)is blij: ‘Nu is er veel ongelijkheid. De individuele studietoeslagen zijn nu in elke gemeente anders. Met deze motie worden alle regels voor alle studenten met een functiebeperking gelijk getrokken.’

Het dubbele
Onderzoek van de LSVb toonde aan dat de hoogte van de toeslagen momenteel enorm verschilt per gemeente. Ook waren de eisen en aanvraagprocedures overal anders. Nu ontvangt een student met een arbeidsbeperking gemiddeld 110 euro per maand. Dankzij de motie gaan studenten meer dan het dubbele; ongeveer 300 euro per maand ontvangen.  Van Breugel: ‘Met deze toelage krijgen studenten met een functiebeperking eindelijk weer waar zij recht op hebben, namelijk; een eerlijke kans op het hoger onderwijs.’

Voorlichting
Naast het opheffen van de regionale verschillen moet deze motie er ook voor zorgen dat het geld, bedoeld voor deze studenten, daadwerkelijk bij hen terecht komt. Uit een rapportage van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bleek dat tot nu toe 50 miljoen op de plank is blijven liggen. Dit komt ook door slechte voorlichting over deze regeling. Hierdoor is hij onbekend bij de studenten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief