Skip to content
Bewegen Op Het Hockeyveld

Sport kan onder WMO vallen

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is een maatschappelijke activiteit en ‘participatie’, zoals bedoeld in de Wmo.

Belangrijk in deze zaak is dat de Raad het beoefenen van sport als ‘maatschappelijke activiteit’ kwalificeert en daarmee onder het begrip ‘participatie’ in de zin van de Wmo komt te vallen. Dit betekent dat iemand die vanwege een beperking of chronische ziekte begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het beoefenen van sport, een beroep kan doen op een maatwerkvoorziening via de gemeente.  Wel moet altijd per individuele situatie worden beoordeeld of aan alle overige vereisten voor een maatwerkvoorziening wordt voldaan. Bij die beoordeling mag worden bekeken of de aanvrager ook een andere sport kan kiezen waar geen begeleiding bij nodig is. Ook mag worden bekeken of de begeleiding bij het sporten via mantelzorg, het sociaal netwerk of vrijwilligers kan worden geboden.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief