Skip to content
Vn-brochure

Positie mensen met een beperking achteruit

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap.

Met het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap in 2016, heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. Zij moeten gelijk worden behandeld en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daar is stevig overheidsbeleid voor nodig.

Geen sancties
Dit is onvoldoende gebeurd. In plaats daarvan worden een aantal verplichtingen uit het verdrag neergelegd bij gemeenten. Maar het is niet duidelijk wat er precies moet gaan gebeuren. Mensen met een beperking krijgen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en voelen zich gewantrouwd wanneer zij daar een beroep op doen. De landelijke overheid legt vervolgens geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.

Meer armoede, meer werkloosheid

De gevolgen zijn groot. Het aandeel mensen met een beperking in armoede groeide in 2016 naar 24,6%. De werkloosheid onder mensen met een beperking is tussen 2012 en 2016 toegenomen. Het is nog steeds meer dan de helft hoger dan bij mensen zonder een beperking. Ook heeft de Participatiewet niet gewerkt. De onzekerheid rondom contracten voor mensen met een beperking is gegroeid en hun inkomenspositie is verslechterd.

Rapportage op basis van ervaringen

De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité, net als het College voor de Rechten van de Mens.

Gelijk is Gelijk
De schaduwrapportage werd gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereld Gehandicaptendag). Dat gebeurde tijdens Gelijk is Gelijk: een netwerkbijeenkomst in de Jaarbeurshal in Utrecht waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar kwamen rondom het VN-verdrag Handicap.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief