Skip to content
Indicatie Stellen

Pgb aanvragen lastig en onzeker gebeuren

Op verzoek van het ministerie van VWS is een enquête uitgevoerd onder mensen met een pgb op basis van de Zvw. Hen is gevraagd naar de kwaliteit van de ontvangen zorg en de manier waario die is uitgevoerd. Onderzoeksbureau ResearchNed stelt vast dat er al drempels zijn bij de aanvang van het pgb-traject. Het in kaart brengen van de zorgbehoefte en de vertaling daarvan in het aantal uren zorg waar men volgens de Zvw-pgb regeling recht op heeft, is voor cliënten “een lastig en onzeker gebeuren”.

Wie stelt de indicatiestelling op, is hij of zij voldoende deskundig, laat hij of zij persoonlijke omstandigheden meewegen in het eindoordeel en is het resultaat uiteindelijk toereikend om daadwerkelijk de benodigde zorg in te kopen? UIt de antwoorden blijkt dat de helft van de budgethouders het zoeken naar een verpleegkundige die bevoegd is voor het stellen van een indicatie, zeer moeilijk vond.

Toereikend
Het goede nieuws is dat, ondanks de genoemde obstakels, bijna driekwart van de budgethouders vindt dat het indicatieproces goed is verlopen en 81 procent is het eens met de uitkomst ervan. De helft van de budgethouders vindt het pgb toereikend om de benodigde zorg in te kopen. Bij vijftien procent was dat zeker niet het geval en eenderde van de budgethouders vindt dat het pgb ongeveer voldoende is om zorg in te kopen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief