Skip to content

ORGANISATIE

LEES HIER INFORMATIE OVER DE STICHTING

Over Breda Gelijk

We weten wat er speelt

Mensen met een beperking en hun mantelzorgers hebben met ontzettend veel regels te maken. Als er wat verandert in de regels, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom houden we bij Breda Gelijk goed in de gaten wat de plannen van de overheid zijn, zowel landelijk als bij de gemeente.

We luisteren

Als we vermoeden dat een nieuwe regel grote gevolgen heeft voor een bepaalde groep, zoeken we die mensen op. Dan vraagt Breda Gelijk bijvoorbeeld aan dove mensen wat de gevolgen voor hen zijn. Krijgen ze nog de ondersteuning die ze nodig hebben? En als indicaties lager uitvallen, wat zijn dan andere mogelijkheden om toch goed mee te kunnen blijven doen?

We onderzoeken

Soms horen we een zorgwekkend verhaal. Bijvoorbeeld over een bepaalde locatie voor dagbesteding waar de zorgbegeleiding niet goed geregeld lijkt. Dan gaan we op onderzoek uit bij de gebruikers. Speelt het probleem alleen op die plek, of komt het op veel plaatsen voor? We stellen deze vraag ook andere zorgaanbieders, de zorgverzekeraar en de gemeente.

We verbeteren

Alles wat we horen vanuit de doelgroep en alles wat we zien in de praktijk, geven we door aan de gemeente. We zoeken samen uit hoe het beter kan.

Breda Gelijk vertelt ook aan organisaties zoals scholen, sportclubs en kerken hoe ze rekening kunnen houden met mensen met een beperking. Zo zorgen we er samen voor dat meedoen makkelijker wordt.

Visie

Breda Gelijk wil dat mensen met een beperking mee kunnen doen met alle dingen die andere mensen ook doen. Dat iedereen naar school kan gaan of kan werken. En dat iedereen veilig kan reizen en leuke dingen kan doen in de vrije tijd. Zo wordt Breda echt een inclusieve stad.

Missie

Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun (jonge) mantelzorgers. We geven voorlichting over hoe het is om met een beperking te leven. Of om mantelzorger te zijn. We vertellen anderen hoe ze rekening kunnen houden met mensen met een beperking. We zorgen ervoor dat Breda nog toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Dan wordt meedoen veel makkelijker.

Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2022
Handen ineengeslagen

De organisatie

Breda Gelijk bestaat uit een groep van ongeveer 40 mensen. Bijna allemaal werken ze als vrijwilliger. Veel van hen hebben zelf ook een beperking. Sommigen kunnen niet goed horen of zien. Andere mensen hebben moeite met lezen of schrijven.Weer anderen zitten in een rolstoel. Zij hebben dezelfde ervaringen als andere mensen met een beperking. Dat is erg waardevol voor het werk dat ze doen.

Er zijn vijf vrijwillige bestuursleden en twee betaalde medewerkers. Allemaal vinden ze het belangrijk om te vertellen hoe je leven er uit ziet als je iets mankeert.

Bekijk bestuur & beleid

Onze Partners

Logo Van Ieder In Breda
Logo Van Zorg Belang Brabant
Schrijf je in voor de nieuwsbrief