Skip to content

Onrealistisch beeld wachttijden langdurige zorg

Mensen met een beperking die zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig hebben, krijgen niet altijd passende zorg. Structureel zijn de problemen voor een groep mensen voor wie een passende plek in zorg niet of niet tijdig beschikbaar is. Dat stelt Ieder(in), de koepel van organisaties van mensen met een beperking, in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS.

Hierbij gaat het met name om kinderen, jongeren of volwassenen die naast een verstandelijke beperking ook gedragsproblemen hebben, of mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek, verslaving en/of GGZ-problematiek en/of autisme. Zij lopen op tegen de gevolgen van de strikte afbakening tussen de verschillende wetten, onvoldoende ingekochte complexe zorg, gebrek aan passende huisvesting, onvoldoende deskundig personeel en contra-indicaties die zorgaanbieders hanteren (blowen, grensoverschrijdend gedrag, geen dagbesteding in het pakket) waardoor niet tijdig de benodigde zorg wordt geboden.

Meer wachtenden dan zorgkantoren en NZa stellen
Ieder(in) is ervan overtuigd dat de omvang van deze structurele groep mensen voor wie niet of niet tijdig passende zorg gevonden wordt, aanzienlijk groter is dan uit cijfers van de zorgkantoren en de NZa naar voren komt. De oorzaak daarvan ligt bij de hantering van de begrippen ‘passende zorg’ en een ‘passende plaats’ én de wijze waarop wachtlijsten worden bijgehouden.

Ondoorzichtig
Wachtlijsten zijn ondoorzichtig. Zorgkantoren hanteren wachtlijsten, maar ook zorgaanbieders hanteren ieder hun eigen wachtlijsten. Vaak zitten er grote inhoudelijke verschillen in die lijsten. Daarbij komt dat het labelen van cliënten als ‘actief wachtend’ of ‘niet actief wachtend’ (‘wens-wachtend’ of ‘slaap-wachtend’) niet helder is en plaatsvindt op basis van een onrealistisch beeld van de situatie van mensen die de zorg nodig hebben.

Stappen
Ieder(in) vraagt aan vaste kamercommissie of  de genoemde signalen worden herkent. Bovendien wil zij van de verantwoordelijke minister weten wat hij van plan is om te voorkomen dat mensen van de lijst ‘actief wachtenden’ worden verwijderd, terwijl ze eigenlijk geen passend aanbod en geen passende plek hebben gevonden. Ook wil Ieder(in) weten wat de definitie van ‘passende zorg’ en ‘een passende plek’ is.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief