Skip to content
Revalidatie

Nieuwe cijfers Kwaliteitsvenster revalidatie

Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is vernieuwd. Patiënten kunnen nu de prestaties van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen op tien thema’s over 2017 raadplegen. Nieuw is, dat er naast de algemene tevredenheid over de instelling, nu ook cijfers beschikbaar zijn over hoe tevreden patiënten zijn over de behandeling door de arts en het behandelteam.

Het Kwaliteitsvenster revalidatie is een website waarop revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen samen op uniforme wijze inzicht geven in hun kwaliteit van zorg. Op deze manier kan een patiënt vergelijken welke revalidatie-instelling het beste bij hem past. Er staat informatie op over tien thema’s. Naast patiënttevredenheid over de arts en instelling, geeft het Kwaliteitsvenster revalidatie inzicht in wachttijden, algemene kwaliteitseisen bij revalidatie en de resultaten van medisch specialistische revalidatie bij drie aandoeningen.

Toelichting
Alle thema’s op het Kwaliteitsvenster revalidatie zijn voorzien van een toelichting over wat deze cijfers betekenen voor de kwaliteit van zorg. Instellingen kunnen daarnaast zelf een toelichting geven op hun resultaten. Waarom scoren zij hoger of juist lager dan gemiddeld? Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met de doelgroep die de instelling behandelt (veel complexe patiënten), of samenwerking met andere instellingen voor verdere begeleiding.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief