Skip to content
Aangepast Huis Interieur

Nationale woonagenda vergeet mensen met een beperking

Minister Ollongren heeft onlangs de Nationale woonagenda gepubliceerd, met ambitieuze plannen voor woningbouw. Er moeten jaarlijks maar liefst 75.000 woningen gebouwd worden en er wordt werk gemaakt van betaalbaarheid en duurzaamheid. Toch is de woonagenda nog niet compleet vindt Ieder(in). Het ontbreekt aan aandacht voor mensen met een beperking.

Minister Ollongren stelt in de Nationale woonagenda 2018-2021 drie doelen: het versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Ze wil hierover afspraken maken met vertegenwoordigers van bewoners, gemeenten en andere overheden, marktpartijen en woningcorporaties. Ieder(in) is het ermee eens dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, met name in de sociale huursector, beter moet worden. Maar vindt ook dat de woonagenda specifiek aandacht moet besteden aan de nijpende woonproblemen van mensen met een beperking. Teveel (jonge) mensen met een beperking slagen er nu niet in om een goede woning of woonvorm met passende zorg te vinden. Dit is bij minister Ollongren (BZK) en minister de Jonge (VWS) aangekaart. Helaas zonder het gewenste resultaat. De organisatie blijft in gesprek met de Regering over een woonagenda waarin ook de behoeften van mensen met een beperking worden meegenomen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief