Skip to content
Geld

Ministerraad stemt in met lagere eigen bijdrage langdurige zorg

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage gaat per 1 januari 2018 omlaag van 12,5 naar 10 procent.

De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. Volgens het kabinet profiteren dertigduizend mensen van de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij gaan 30 tot 150 euro minder betalen per maand.

Stapeling
In het regeerakkoord zijn verschillende maatregelen aangekondigd om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Deze moeten ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning betaalbaar blijft voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten. Naast een lagere bijdrage voor langdurige zorg, wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg gehalveerd, van 8 naar 4 procent van het vermogen.

Abonnement
Ook gaat het ministerie van VWS met gemeenten overleggen over een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van 250 euro per jaar. Eerder is al besloten om het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. Het ontwerpbesluit moet nog ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief