Skip to content
Rolstoel In Bus

Ministerie van VWS presenteert actieplan efficiënter doelgroepenvervoer

Het actieplan ‘Iedereen onderweg’ moet zorgen voor efficiënter vervoer van mensen met een functiebeperking. Het is gepresenteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Er wordt aan drie zaken gewerkt: gebruik van openbaar vervoer stimuleren, zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer en het beter op elkaar aan laten sluiten van beide vervoersvormen.

Dienstverlening Valys
Daarnaast wordt er gewerkt aan strengere eisen aan de dienstverlening van Valys.  Ook de nieuwe tool van CROW voor kostenberekening van doelgroepenvervoer kan het vervoer efficiënter helpen maken.

Vraaggericht vervoer
Om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, wil ‘Iedereen onderweg’ werk maken van de standaardisatie van gebruikersgegevens. Ook is het de bedoeling dat de Valys-app wordt uitgebreid met andere vormen van doelgroepenvervoer en dat de Valys-pas een ov-chip krijgt.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief