Skip to content
Verstandelijk Beperkte Persoon Aan Het Werk

Meer maatwerk nodig voor mensen met licht verstandelijke beperking

Gemeenten moeten mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk. Aanleiding voor de verkenning is de kwetsbare positie van lvb’ers op de arbeidsmarkt en het hoge risico dat deze groep loopt op het maken van schulden.

Aanbevelingen voor gemeenten in het kader van de schuldhulpverlening zijn onder meer om via de wijkteams en sociaal raadslieden hulp bij de administratie als dienst aan te bieden aan lvb’ers. Ook moeten wijkteams in plaats van vraaggericht meer signaalgericht leren werken ten opzichte van lvb’ers. Aanvraagprocedures voor minimaregelingen moeten worden vereenvoudigd zodat lvb’ers een aanvraag zo zelfstandig mogelijk kunnen doorlopen.

Afstemmen.
Arbeidstoeleiding en schuldhulpverlening moeten op elkaar worden afgestemd. Het is daarnaast van belang dat gemeenten in sommige gevallen schulden van lvb’ers opkopen als die hen belemmeren in de arbeidsparticipatie en zijn ontstaan als gevolg van de beperking. Tot slot wordt er gepleit voor een permanent educatieprogramma over lvb’ers voor personeel dat werkzaam is in het sociaal domein.Ook moeten medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven meer professionele ruimte krijgen om lvb’ers extra te helpen, bijvoorbeeld door een gesprek of door iets voorde cliënt te regelen. Medewerkers zouden volgens de onderzoekers daarnaast de ruimte moeten hebben om bepaalde straffen niet te hoeven uitdelen wanneer sanctioneerbaar gedrag voortkomt uit de beperking van de cliënt.

Actieplan.
Op basis van de verkenning is er nu door diverse instanties een actieplan opgesteld om gezamenlijk de uitvoeringspraktijk rond lvb’ers in het sociaal domein te verbeteren. Dat moet er aan bijdragen dat de kennis van en omgang met lvb’ers verbetert, dat de extra drempels voor lvb’ers inschuldhulp en arbeidstoeleiding worden weggenomen en dat er pilots worden opgezet en kennis wordt uitgewisseld.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief