Skip to content
Rolstoel Op Slecht Trottoir

Meer eenzaamhed bij mensen met WMO-zorg

De eenzaamheid onder mensen die ondersteuning krijgen van hun gemeente is gestegen, zo constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Maar de totale kwaliteit van leven van mensen die gebruik maken van gemeentezorg, is over het algemeen gelijk gebleven.

De onderzoekers keken naar het vorig jaar en vergeleken dat met een onderzoek van het jaar daarvoor over de zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning, begeleiding of jeugdzorg.
Het aantal mensen dat zegt dat ze emotioneel eenzaam zijn, is gestegen van 17 naar 22 procent. Het gaat om mensen die geen vertrouwens- of intieme relatie hebben. Waarom die groep groeit, is niet onderzocht. Wel is duidelijk dat het om zowel ouderen als jongeren gaat.

Minder uren door zorgverlener.
Volgens het SCP krijgen mensen die gebruik maken van de Wmo minder professionele zorg. Ze ontvangen bijvoorbeeld minder huishoudelijke zorg. Die misgelopen zorguren worden niet opgevangen door bijvoorbeeld vrienden of kennissen. Het is niet duidelijk of deze mensen wel meer zorg hadden gevraagd.
Dit jaar bekeek het SCP ook of gemeenteraadsleden in staat zijn de zorgtaken goed te controleren. Volgens de griffiers van de raden heeft 40 procent van de raadsleden onvoldoende tijd en beschikt een op de tien raadsleden over onvoldoende kennis of vaardigheden.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief