Skip to content
Schoolbus

Leerlingenvervoer vaak ver onder de maat

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar regent het klachten over leerlingenvervoer. Bij het Nationale Zorgnummer en bij Stichting Lotje&co kwamen in korte tijd uit heel Nederland meldingen binnen over leerlingenvervoer. Ook scholen en andere belangenorganisaties laten weten dat het leerlingenvervoer vaak ver onder de maat is.

Voor veel leerlingen met een beperking is goed leerlingenvervoer een noodzakelijke voorwaarde om gewoon naar school te kunnen. Het is daarom onacceptabel dat het op zoveel plekken misgaat met het vervoer van en naar school. In een brief die Ieder(in) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, staan drie maatregelen die de problemen helpen oplossen.

Neem leerlingenvervoer op in het ontwikkelingsperspectief.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van leerlingenvervoer. Dit leidt er soms toe dat de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente, zonder enige inhoudelijke kennis van onderwijs, de meest geschikte school afwijst en een school toewijst die dichterbij gelegen is.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Door ook het leerlingenvervoer hierin op te nemen, wordt het meest geschikte onderwijs en niet het vervoer bepalend bij de schoolkeuze.

Zorg voor naleving van de kwaliteitscriteria voor leerlingenvervoer.
Er zijn landelijke kwaliteitscriteria die moeten zorgen voor goed leerlingenvervoer. Die regels worden niet altijd nageleefd, waardoor de kwaliteit van leerlingenvervoer in sommige gemeenten slecht is. Daarom moet er nodig worden toegezien op de criteria. Goede klachtenprocedures en eventuele sanctionering, voorkomen dat vervoerders ermee wegkomen als zij in gebreke blijven. Ouders weten wat hun kind nodig heeft. De ervaringsdeskundigheid van ouders is onmisbaar. Door ouderinspraak in de wet vast te leggen, is het niet langer een vrijblijvendheid die gemeenten opzij kunnen schuiven.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief