Skip to content
Aan Het Werk

Kwetsbare jongeren komen er bekaaid vanaf

Terwijl iedereen lijkt te profiteren van de groeiende economie en er in sommige sectoren al sprake is van een tekort aan arbeidskrachten, breken er sombere tijden aan voor jongeren met een arbeidsbeperking. Het lukt hen maar mondjesmaat om een baan te vinden, en als dat al lukt, schieten ze er financieel gezien vaak niets mee op. En dat wordt alleen nog maar erger als dit kabinet straks de loonkostensubsidie afschaft.

Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Regioplan dat is uitgevoerd in opdracht van Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij concluderen dat het voor jongeren die een uitkering krijgen vanuit de Participatiewet -voorheen bijstand – niet aantrekkelijk is om een klein baantje te nemen of werk dat niet zo goed betaalt. Werken gaat pas lonen bij een salaris van minimaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Van alles wat iemand in de Participatiewet boven deze grens tot 14.200 euro bruto per jaar verdient, ziet diegene niets terug in zijn portemonnee omdat het ongeveer gelijk is aan een uitkering. Als iemand meer dan die 14.200 euro verdient, schiet de uitkeringsgerechtigde er in veel gevallen nog steeds weinig mee op, doordat dan de huurtoeslag en zorgtoeslag afnemen.

Goed onderzoekn
Ieder(in) wilde dit graag onderzocht hebben, omdat tegenwoordig mensen met een beperking die gedeeltelijk kunnen werken geen Wajong-uitkering meer krijgen maar in de Participatiewet terecht komen. De Wajong-uitkering is hoger dan die van de Participatiewet. Naar verwachting stromen de komende jaren tienduizenden jonggehandicapten vanuit het speciaal onderwijs de Participatiewet in en niet langer in de Wajong. Een groot deel van die jongeren kan niet zelfstandig het minimumloon verdienen en telt daarom mee voor het banenplan: 125.000 banen die de overheid en reguliere werkgevers voor 2025 moeten realiseren voor mensen met een beperking. Regioplan heeft inzichtelijk gemaakt dat het voor deze groep financieel gezien veelal niet lonend is om te gaan werken. Dat wordt nog erger als de plannen van dit kabinet doorgaan om te stoppen met de loonkostensubsidie en deze in te ruilen voor loondispensatie. Daardoor zal het salaris van deze groep arbeidsbeperkten worden aangevuld tot bijstandsniveau. Door te werken gaan zij er straks helemaal niet op vooruit en zullen nooit het niveau van het wettelijk minimumloon halen. Iederin: “En dan zegt de overheid dat ze meer mensen met een beperking aan het werk wil krijgen.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief