Skip to content
Oudere Mensen Op Straat

Kwetsbaarheid in Brabant in beeld

De provincie Noord-Brabant heeft in kaart gebracht waar in de provincie relatief veel mensen in kwetsbare omstandigheden leven.

‘Overall’ gaat het goed in de provincie. Maar niet ‘overal’ gaat het even goed. Zowel landelijk als lokaal zetten hulpverleners zich in om mensen in kwetsbare omstandigheden zo goed mogelijk aansluiting te laten vinden in de samenleving. Het is dan belangrijk te weten waar en hoe kwetsbaarheid zich uit. Hiervoor is in opdracht van de provincie Noord-Brabant het project Kwetsbaar Brabant opgezet. Voor de hele provincie – 66 gemeenten – is op de website in kaart gebracht waar relatief veel mensen in kwetsbare omstandigheden leven, of het risico lopen hierin terecht te komen.

Graadmeters
Onderzoekers keken naar verschillende graadmeters voor kwetsbaarheid zoals inkomen (het hebben van schulden of moeilijk rond kunnen komen), gezondheidsproblemen, alcohol- en drugsgebruik en de kwaliteit van de woonomgeving (is er bijvoorbeeld sprake van vandalisme). Voor de hele provincie zijn deze graadmeters langs dezelfde meetlat gelegd. Hierdoor kunnen we vragen beantwoorden zoals: Waar in de provincie zit het grootste risico op (problemen rond) kwetsbaarheid? Welke wijken in mijn gemeente zijn het meest kwetsbaar?
Het materiaal van Kwetsbaar Brabant biedt handvatten om in te zoomen op datgene wat een wijk kwetsbaar maakt en hier iets aan te doen!

Meer informatie
Op de website www.kwetsbaarbrabant.nl vindt u de resultaten van het onderzoek op provinciale kaarten en gemeentekaarten op wijkniveau.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief