Skip to content
Senior Service

Wat kun je doen om zorg thuis te verbeteren?

Steeds minder mensen wonen in een zorginstelling. Zij blijven in hun eigen huis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Dat geldt zowel voor ouderen, gehandicapten als mensen met psychische problemen. ‘LOC Zeggenschap in zorg’ is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Via de Vraagbaak van LOC komen er veel vragen en opmerkingen over zorg thuis binnen. Wat kunnen zij doen om te zorgen dat mensen thuis een goed leven hebben?

Alleen mensen die hele zware zorg nodig hebben, kunnen nog naar een zorginstelling verhuizen. Andere mensen die zorg nodig hebben, blijven thuis wonen. Zij krijgen thuis zorg en ondersteuning via de zorgverzekeraar en de gemeente. Zij betalen zelf hun woning. Veel mensen vinden het prettig om in hun eigen woonomgeving te blijven wonen. Soms ontstaan er wel grote problemen.

Wat kan er beter
Veel gemeenten bieden nog niet de zorg die de groep thuiswonenden nodig heeft. Soms werken hulpverlenende instanties nog niet goed samen. Soms voelen mensen zich thuis eenzaam of onveilig. Sociale wijkteams bieden nog niet altijd aandacht voor levensvragen. Er zijn ook nog weinig plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn er te weinig plekken waar mensen met zorg bij elkaar in één gebouw kunnen wonen – met een recreatieruimte. Zodat mensen met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. En waar altijd een hulpverlener in het gebouw aanwezig is zodat mensen zich veilig voelen.

Oproep LOC
LOC zal op landelijk niveau bijven pleiten voor meer samenhang in de hulp aan mensen die met zorg thuis wonen. Zij hoort ook graag van cliëntenraden hoe we cliëntenraden kunnen helpen en bij elkaar brengen om de situatie van mensen thuis te verbeteren. Samen staan we sterker en kunnen we meer betekenen voor deze mensen. Wil je meedenken? Neem dan contact op met de Vraagbaak: vraagbaak@loc.nl of 030 – 2843200.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief