Skip to content
Kasja Ollongren

Kabinet moet protocol ondertekenen

De Alliantie VN-Verdrag, heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin ze vraagt om ondertekening van het Facultatief Protocol. Dit protocol is belangrijk voor de uitvoering van het VN-verdrag.

De Alliantie, waarin ook Ieder(in) zit, vindt dat het te lang duurt voor het protocol wordt ondertekend. Het VN-verdrag Handicap beschrijft de rechten van mensen met een beperking.. Dit protocol maakt het mogelijk om als persoon rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Dit geldt als stap als andere juridische mogelijkheden al zijn benut.

Geen standpunt
Nederland heeft dit protocol in tegenstelling nog niet getekend. Andere landen deden dit al wel. En er lijkt ook geen enkel schot in te zitten. Minister Ollongren heeft aan de Kamer laten weten dat het kabinet hierover nog niks heeft afgesproken. Dit komt “omdat de besluitvorming inzake economische, sociale en culturele rechten nog niet is afgerond.”

Zelfde antwoord
Bijna drie jaar geleden gaf de toenmalige staatssecretaris Van Rijn hetzelfde antwoord. Wel zei hij in april 2016 de Eerste Kamer nog toe “voor de zomer te komen met een standpuntbepaling”. Sindsdien heeft de Alliantie niks meer gehoord. De conclusie: de impasse rond het Facultatief Protocol is compleet. De Alliantie vraagt de minister snel tot een oplossing te komen. Ze vragen de minister ook om een tijdspad voor de verdere afhandeling.

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief