Skip to content
Kinderen

Jeugdwet schiet tekort, generatie dreigt de boot te missen

Kinderen en jongeren die levenslang ondersteuning nodig hebben vanwege hun beperking of chronische aandoening, krijgen op dit moment nog steeds geen passende zorg. De uitvoering van de Jeugdwet schiet voor hen tekort.

Zonder passende zorg en ondersteuning, dreigt een hele generatie jongeren met een beperking – maatschappelijk – de boot te missen. Ieder(in) en Per Saldo hebben daarom een brief gestuurd waarin zij pleiten voor een krachtige, samenhangende aanpak en veel betere ondersteuning van deze jongeren en hun gezinnen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Jeugdwet.

Moeizaam
De toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet verloopt nog steeds erg moeizaam; in het bijzonder geldt dat voor jongeren met een levenslange beperking of chronische aandoening en hun ouders. Het Zwartboek Jong met een Beperking, dat Ieder(in) onlangs presenteerde, biedt een somber beeld van de dagelijkse praktijk. In veel gemeenten ontbreekt het aan expertise over jongeren met een levenslange beperking en de impact daarvan op een gezin. Gezinnen voelen zich daardoor niet (h)erkend in de zwaarte van hun zorgvraag en worden overvraagd op hun eigen kracht. Ouders lopen daarnaast vaak stuk op de wirwar aan instanties en regelingen.

Integrale Vroeghulp
Sinds de decentralisaties hebben veel gezinnen met een kind met een beperking hun persoonsgebonden budget (pgb) en/of hun aanbod aan begeleiding en respijtzorg verloren. Ook is het aanbod van Integrale Vroeghulp steeds minder voorhanden. Terwijl voorheen met deze vormen van zorg, gezinnen met een kind met een beperking vaak net voldoende in balans konden blijven. Ieder(in) en Per Saldo vragen in de brief om meer inzet hiervan. Door het gebrek aan passende zorg en ondersteuning lopen jongeren steeds meer vast. Dit geldt ook voor het onderwijs, het verwerven van werk en inkomen en het vinden van een woning of andere, passende woonvorm. Op al deze levensterreinen dreigen zij buiten de boot te vallen. Als deze jongeren 18 jaar worden neemt bovendien de druk alleen maar verder toe, met alle onwenselijke gevolgen van dien.

VN-verdrag Handicap niet vrijblijvend
Het VN-verdrag Handicap bepaalt dat kinderen met beperking op gelijke voet moeten kunnen meedoen in de samenleving. Dit is niet vrijblijvend voor de overheid. Met het uitblijven van een integrale benadering voor kinderen met een beperking, over alle domeinen heen, wordt geen recht gedaan aan de doelstelling van het verdrag: de geleidelijke verwezenlijking van een inclusieve samenleving.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief