Skip to content
Aan Het Werk

Helft werkgevers wil geen mensen met gezondheidsbeperking

Mensen met een gezondheidsbeperking komen een stuk moeilijker aan een baan. De helft van de organisaties wil namelijk geen mensen aannemen die een handicap of andere gezondheidsproblemen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP heeft 3000 werkgevers ondervraagd. Daaruit blijkt dat gemiddeld genomen de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking wil aannemen. De bedrijven noemen verschillende redenen voor het niet aannemen van mensen met gezondheidsproblemen. ‘Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn voor die mensen of dat ze überhaupt geen nieuwe mensen nodig hebben. Het komt ook voor dat ze te weinig capaciteit denken te hebben voor de extra ondersteuning van die groep’, zegt Patricia van Echtelt van het SCP.

Regelingen
Twee derde van de ondervraagde werkgevers zegt zich verantwoordelijk te voelen om mensen met een beperking aan te nemen, maar percentage werkgevers dat daadwerkelijk van plan is mensen met een beperking aan te nemen is 11 procent.  Veel werkgevers zijn volgens het SCP niet bekend met regelingen voor mensen met een beperking, zoals loonkostensubsidie of een no-riskregeling, waarbij ze geen ziektekosten hoeven te betalen als de werknemer ziek is. ‘Het kan zijn dat, als deze regelingen meer bekend zijn, werkgevers er ook meer gebruik van gaan maken’, zegt Echtelt.

Bredere definitie
In het onderzoek van het SCP is een bredere definitie gehanteerd van mensen met een gezondheidsbeperking dan bijvoorbeeld de banenafspraak of de participatiewet, zegt Echtelt.  ‘We hebben die brede definitie bewust gekozen, omdat er veel mensen zijn met gezondheidsbeperkingen die niet onder de banenafspraak vallen maar wel gehinderd worden door hun gezondheid bij het vinden van werk.’Daardoor lijkt er een tweedeling te komen van mensen met een gezondheidsbeperking die wel en niet onder die afspraak vallen. ‘Maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet.’

Bron: BNR

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief