Skip to content
Rolstoelen

Gemeenten zullen WMO-abonnement proberen te omzeilen

In het regeerakkoord van het kabinet was er al sprake van: een landelijk abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op 1 juni jongstleden maakte het ministerie van VWS de concrete plannen voor de invoering van een dergelijk WMO-abonnement bekend. Maar er kleven volgens deskundigen ook neveneffecten aan die op tijd moeten worden onderkend.

Gemeenten zullen door de komst van een WMO-abonnement hun inkomsten gevoelig zien dalen. Het kabinet trekt 145 miljoen euro uit voor de gemeenten om de vereenvoudiging en verlaging van de eigen WMO-bijdragen op te vangen. Maar dat zal onvoldoende zijn om alle extra kosten op te vangen, berekende onder andere het Centraal Planbureau (CP) eerder al. Er zullen dus waarschijnlijk gemeenten zijn die het abonnementssysteem willen omzeilen.

Algemene voorziening
Aangezien het WMO-abonnement geldt voor WMO-maatwerkvoorzieningen en niet voor algemene voorziening, zullen gemeenten misschien proberen om de zorg en ondersteuning die jij nodig hebt, uit het assortiment ‘algemene voorziening’ te laten komen. Zelfs al heb je meer baat bij een maatwerkvoorziening.

Stormloop voorkomen
Een ander neveneffect, waarvoor al geruime tijd gewaarschuwd wordt, is dat de abonnementsregeling kan zorgen voor een stormloop op de voorzieningen. Omdat de eigen bijdrage nu is losgekoppeld van het inkomen en vermogen van een huishouden, zal het voor hoge inkomensgroepen ook veel aantrekkelijker worden om een beroep te doen op de gemeente, terwijl ze de zorg en ondersteuning eigenlijk zelf kunnen bekostigen (en dat nu al doen). En dat is ten nadele van de doelgroep waar de WMO zich juist op richt. Goede en  nauwkeurige indicatiestelling en monitoring wordt erg belangrijk. Maar juist daar wringt regelmatig de schoen. Want de mate van deskundigheid van de gemeentelijke ambtenaren laat wel eens te wensen over of er wordt niet goed geluisterd of doorgevraagd naar welke zorg of ondersteuning iemand echt nodig heeft.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief