Skip to content

Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk.

Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer beschut werk, wel budget, weinig werkplekken’.

Beschut werk is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet. Het is bedoeld om mensen met een beperking aangepast werk te bieden. De gemeente krijgt hiervoor extra geld. Dit werk kan in de ‘oude’ sociale werkplaatsen worden ingericht, maar ook bij reguliere werkgevers die hiervoor openstaan. Volgens het onderzoek zijn er ruim 4000 positieve indicaties beschut werk. 46 procent daarvan heeft nog geen werkplek. Er zijn ook gemeenten die vooruit lopen op het doel dat jaarlijks gesteld wordt.

Meer aanvragen voor keuring.
Mensen met een beperking maken massaal gebruik van de mogelijkheid om zelf een keuring aan te vragen voor een indicatie beschut werk. Sinds deze mogelijkheid in 2017 is opengesteld zijn er zelfs meer mensen die zichzelf hebben gemeld, dan dat er sinds 2015 zijn doorverwezen door gemeenten. Hieruit blijkt het belang dat mensen zelf de regie moeten krijgen over hun route naar werk.

Maatwerk
Ieder(in) maakt zich sterk met en voor deze mensen door samen met de Landelijke Cliëntenraad, Wij Staan Op!, Cedris en de vakbonden op te trekken in het Breed Offensief. Hierin pleiten de initiatiefnemers voor maatwerk. Het is hierbij van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de financiering van instrumenten. Gemeente moeten op basis van resultaat gefinancierd worden voor het volgende jaar. Zo wordt voorkomen dat er geld op de plank blijft liggen of juist een tekort ontstaat.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief