Skip to content
Dossierkast

Gemeenten bewaren te veel persoonsgegevens van kwetsbare inwoners

Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag en dat is in strijd met de privacywetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het onderzoek, bekeken onderzoekers de manier waarop twee Nederlandse gemeenten persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix. Dit is een instrument waarmee gemeten kan worden hoe zelfredzaam mensen zijn. Volgens de onderzoekers wordt de zelfredzaamheidsmatrix bij veel gemeenten gebruikt als leidraad bij contacten met burgers, bijvoorbeeld tijdens de keukentafelgesprekken. In de zelfredzaamheidsmatrix worden persoonsgegevens verzameld over bijvoorbeeld lichamelijke en fysieke gezondheid, financiën en justitie.

Gebruik zelfredzaamheidsmatrix
De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat er in de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd dat er niet meer persoonsgegevens mogen worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel. Uit het onderzoek van de AP komt nu naar voren dat met het gebruik van een zelfredzaamheidsmatrix, ook persoonsgegevens worden verzameld die niet relevant zijn voor hulpvraag. Daarmee handelen gemeenten in strijd met de wet.

Werkwijze aanpassen
‘Het gaat hier om persoonsgegevens van kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat gemeenten hier zorgvuldig mee omgaan. Goede zorg en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle gemeenten die een zelfredzaamheidsmatrix gebruiken, moeten hun werkwijze hierop aanpassen’, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog steeds niet goed geregeld
Al in april 2016 concludeerde de AP op basis van een onderzoek in de 41 grootste gemeenten van Nederland dat gemeenten géén duidelijk overzicht hebben van voor welke doelen en op basis van welke grondslagen, welke persoonsgegevens in het sociaal domein mogen worden verwerkt. Het nieuwe onderzoek bij twee gemeenten dat nu is uitgevoerd, was een vervolg op het onderzoek van 2016 en laat zien dat de verwerking van persoonsgegevens nog steeds niet goed geregeld is.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief