Skip to content
Twee Handen Ineen

Geef mensen met meerdere zorgvragen heft in eigen hand

De organisatie van de zorg is niet ingericht op patiënten en cliënten die meerdere zorg- en ondersteuningsvragen tegelijkertijd hebben. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit daarom voor een digitaal, wettelijk geborgd persoonlijk zorgleefplan. Mensen die dit (tijdelijk) niet willen of kunnen, moeten daarbij ondersteund worden door een gevolmachtigde of een regiebehandelaar.

Steeds meer mensen krijgen te maken met een combinatie van fysieke, mentale en sociale problemen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met één of meer chronische aandoeningen. Zij treffen veel verschillende zorgverleners. Het gaat om formele zorgverleners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers zijn vaak voor korte of lange tijd betrokken bij de zorg. “Mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren, dreigen hierdoor grip te verliezen op hun leven en op de zorg en ondersteuning die nodig zijn”, zegt Pauline Meurs, voorzitter van de RVS. “Het is tijd voor een fundamentele verandering in het denken en doen van cliënten en zorgverleners maar ook van de wetgever en beleidsmakers.”

Zorgleefplan
De RVS ziet de oplossing in een wettelijk geborgd, digitaal persoonlijk zorgleefplan. Zo’n plan bevat alle afspraken die de verschillende betrokken zorgverleners met de cliënt maken. De cliënt is eigenaar van het plan en heeft volledige zeggenschap. Zorgverleners werken verplicht mee. Pauline Meurs: “Het persoonlijk zorgleefplan krijgt vorm op een manier die past bij wat mensen willen en kunnen. Iedereen is immers verschillend en iemands situatie kan plotseling veranderen. Degenen die niet goed overweg kunnen met het zorgleefplan moeten een naaste kunnen machtigen om namens hen te handelen en als dat niet lukt moeten zij een beroep kunnen doen op een regiebehandelaar.” De patiënt en cliënt regie geven over de eigen zorg en het eigen zorgnetwerk vraagt daarnaast van de betrokken zorgverleners om tot een gezamenlijke, passende aanpak te komen. Pauline Meurs: “Het vraagt om delen in plaats van verdelen van verantwoordelijkheden.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief