Skip to content
Europese Gehandicaptenkaart

European Disability Card geintroduceerd

Mensen met een functiebeperking kunnen binnenkort gebruik maken van de European Disability Card, een Europese kaart die op een uniforme manier aantoont dat ze mindervalide zijn en waarmee ze bepaalde rechten kunnen verkrijgen. De kaart werd vandaag in Plopsaland De Panne (Belgie) voorgesteld. De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.  Nederland doet voorlopig niet mee aan het Europese initiatief.

Mensen met een functiebeperking hebben vaak recht op korting of extra begeleiding als ze ergens naartoe gaan, maar er geldt niet overal uniformiteit. Soms moeten ze een document van de dokter meebrengen of een ander attest om aan te tonen dat ze effectief mindervalide zijn.
De kaart biedt personen met een functiebeperking de mogelijkheid toe zich in alle Europese landen op dezelfde manier officieel kenbaar te maken. Op die manier is een dienstverlening in overeenstemming met de handicap gegarandeerd.

Uniforme Europese erkenning
Misschien heb je het zelf aan den lijve ondervonden: met een functiebeperking is het niet altijd evident om van je rechten te genieten wanneer je je op pad gaat. Binnen Europa is vrij verkeer van goederen én personen van kracht. Toch kan een persoon met een handicap niet in alle Europese landen op dezelfde manier genieten van het recht op korting in bv. musea en zwembaden, voorbehouden plaatsen in het theater of bij het openbaar vervoer, toegang tot een voorbehouden toilet voor personen met een functiebeperking of beroep doen op assistentie. Dat komt omdat er tot op heden geen uniform, algemeen aanvaard model van kaart bestaat waarmee je kan aantonen dat je effectief een beperking hebt. Er is intussen wel een Europese parkeerkaart. Maar probeer je parkeerkaart maar eens aan de treinbegeleider of museumloket te tonen als deze al achter de voorruit van je auto zit?!

BDF
Het Belgian Disability Forum (BDF) is hét forum voor de belangenbehartiging en de verdediging van gelijke rechten voor personen met een functiebeperking op Europees niveau. Het BDF ijvert voor gelijke mensenrechten, burgerrechten, sociale, economische en culturele rechten en gelijkheid van kansen. In het kader van ‘een Europa zonder grenzen’ lanceerde het BDF het project voor de invoering van een ‘Europese Kaart Mobiliteit’ die door alle lidstaten wordt erkend en die toegang verleent tot àlle goederen en diensten in heel Europa.  Het project kreeg uitgebreid gehoor en werd overgenomen door het EDF (European Disability Forum). De Europese Commissie deed vervolgens de belofte om het project van de ‘Europese handicapkaart’ te concretiseren. De Commissie zet 1.500.000 euro opzij voor de ondersteuning van de lidstaten bij de invoering van de kaart. Met dat geld wordt ook een website opgezet die als platform zal functioneren voor het uitwisselen van informatie over de kaart en de goederen.

Dit bericht heeft 19 reacties

 1. Is de kaart ook al voor Nederlanders met een beperking?
  Ik ben visueel beperkt en zou graag zo een kaart willen verkrijgen.

  Met vriendelijke groet

 2. Vreselijk hoe Nederland achterloopt als het gaat om toegankelijkheid voor mindervaliden. Bij sommige musea mag je als begeleider (en tegelijkertijd partner van een echtgenoot die door een dwarslaesie rolstoelgebonden is) gelukkig wel gratis naar binnen. Bij attractieparken is het helaas een ander verhaal.

 3. Ik ben belgische met een beperking. Ik kom vaak op uitstap in nederland. Daar kan ik echter niet genieten van reductietarieven voor gehandicapten. Zijn er geen plannen voor nederland om aan te sluiten bij edc?

 4. Vreselijk, Nederland pretendeerd altijd het land te zijn met de beste gezondheidszorg dit bewijst maar weer eens dat dit een grote leugen is

 5. Heel vervelend dat Nederland niet meedoet aan de European Disability Card, zeker voor de inwoners in de grensstreken. Ik heb contact gehad met het ministerie v Infrastructuur hierover. Zij beweren dat zo’n Europese kaart stigmatiserend zou werken. Wat een onzin, een Nederlandse Begeleiderskaatt werkt tioch ook niet stigmatiserend. Het lijkt me belangrijk dat we met de gehandicaptenorganisaties in de grensstreek samenwerken om e.e.a. Voor mekaar te krijgen. Zelf woon ik in Maastricht. Ook voor inwoners v Limburg us deze Europese kaart een noodzaak voor hun mobiliteit.

 6. Ik heb alle politieke partijen in de tweede kamer 3 keer aangeschreven. Buiten dat ze er zich zouden over buigen kreeg ik geen reactie. In 2017 heb ik alle koepelverenigingen voor mensen met een beperking aangeschrevenen het verzoek om zich in te zetten voor de EDC in Nl. Niet interessant genoeg. Heb toen zelf maar een verzoek bij de EU commissie ingediend. Op 4 september 2019 ben ik mijn verzoekschrift aan de EU-commissie verzoekschriften gaan toelichten. In 2017 hebben zij, op mijn verzoek, alle lidstaten gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de integratie van personen met een beperking cfr. het VN en EU verdrag mbt mensen met een beperking. Nederland had niet gereageerd op de vraag van de commissie. Mijn verzoek kreeg van de commissie vezoekschriften ondersteuning. Mijn verzoek is nu weer doorgestuurd, zie onder. Ik stel voor dat we gezamenlijk optrekken en de politiek, de verenigingen moeten blijven vragen om de kaart in te voeren. Stuur iedere partij in de Tweede Kamer een verzoek om de EDC deelname van Nederland te ondersteunen en de invoering op korte termijn te bewerkstelligen.
  Reactie EU commissie verzoekschriften: Na beespreking heeft de commissie verzoekschriften besloten de Europese Commissie om nadere informatie te verzoeken….Uw verzoekschrift wordt ook doorgezonden voor informatie naar de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, de Disability Intergroep binnen het EU-parlement, alsook leden van het EU-kaart voor implementatie van de Conventie.

 7. Europa heeft in zijn nieuwe handicapstrategie opgenomen dat de EDC verder uitgerold gaat worden en een speerpunt vormt voor de intra-europese mobiliteit van mensen met een handicap. Dus komt in komende jaren ws ook wel in Nl van de grond.

  1. Hallo op de site van de Rijksoverheid is het gesprek verslag van de voorgestelde regeling van de eu voor de edc beschreven.

   https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/21/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-inzake-eu-fiche-mededeling-europese-strategie-rechten-van-personen-met-een-handicap-2021-2030/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-inzake-eu-fiche-mededeling-europese-strategie-rechten-van-personen-met-een-handicap-2021-2030.pdf

   Opmerkelijk is dat de Nederlandse regering zich hierbij drukker maakt over de achterstelling van niet eu burgers bij de eventuele voordelen als om hun eigen burgers. Quote “ Het kabinet heeft op basis van de huidige pilot in ieder geval vragen gesteld over het waarborgen van toegang tot diensten voor mensen met een beperking die geen EDC hebben, bijvoorbeeld omdat zij geen inwoner zijn van een van de deelnemende Lidstaten”

   Hmm wie betaald er belasting voor de Nederlandse overheid?

 8. Spijtig dat Nederland niet meedoet met de EDC. Ik heb een tijd geleden de Invalidenkaart via http://www.invalidenkaart.nl aangevraagd. Dit is eigenlijk een vergelijkbare kaart die je in Nederland kunt aanvragen.

  Erg handig die Invalidenkaart. Maar het zou nog mooier zijn als Nederland mee zou doen aan de EDC.

 9. Onze zoon heeft een zeldzame chromosoomafwijking die gepaard gaat met ontwikkelingsachterstand en autisme. Wij voeren bewind en mentorschap. Helaas moeten we in het buitenland, maar ook in eigen land, altijd mensen overreden om duidelijk te maken dat hij een beperking heeft. Dat lukt niet altijd, waardoor onze zoon met Wajong-uitkering vaak het volle pond moet betalen, bv voor musea, kabelbanen en andere attracties.
  Heel spijtig dat Nederland dit niet belangrijk vindt. Hopelijk komt er snel Europese regelgeving, zodat deze groep onderdeel kan uitmaken van de maatschappij, zonder eerst een hoop obstakels te moeten overwinnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief