Skip to content
Geld

Eigen bijdrage WLZ lager voor mensen met eigen vermogen

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleitten er daarom lang voor iets aan de hoge eigen bijdragen te doen.

In het regeerakkoord schreef het kabinet het beleid aan te zullen passen. Wat de Wmo betreft lijkt de regering de daad bij het woord te voegen maar de eveneens aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. Mensen die gebruik maken van de Wlz hebben ook te maken met een forse stapeling van zorgkosten. De maatregelen die het kabinet aankondigt om de eigen bijdrage voor hen te verlagen, betekent vooral een herverdeling van lasten.

Gehalveerd
De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz wordt gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Daarnaast krijgen gebruikers van Wlz-zorg te maken met een kortere overgangstermijn van het lage naar het hoge tarief voor eigen bijdrage. Door deze combinatie zijn de maatregelen vooral een herverdeling van de lasten van eigen bijdragen. Want mensen met een eigen vermogen gaan erop vooruit, maar nieuwe Wlz-zorg gebruikers gaan méér eigen bijdrage betalen. Ieder(in), Patiëntenfederatie en Per Saldo vinden deze maatregelen niet effectief om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief