Skip to content
Vn-brochure

Eerste Nederlandse rapportage VN-verdrag Handicap

Welk maatregelen heeft Nederland genomen om de rechten van personen met een beperking te bevorderen en te beschermen? Het staat in de rapportage die Nederland 12 juli indiende bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève.

Het is de de eerste rapportage over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De rapportage betreft maatregelen op uiteenlopend gebied die nog voor de ratificatie van het verdrag zijn genomen, en ook de vooruitgang die is geboekt sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag in Nederland.

Betrokken ministeries en partners
De rapportage is opgesteld door het ministerie van VWS (het coördinerend ministerie voor de implementatie) in samenwerking met diverse ministeries en de partijen die op bestuurlijk en uitvoeringsniveau partners zijn bij de implementatie van het Verdrag: VNO-NCW, MKB Nederland, de VNG en de Alliantie. Een concept van de rapportage is tijdens een consultatiebijeenkomst voorgelegd aan een aantal belangenorganisaties.

Vrijblijvend
De opmerkingen die de organisaties naar voren brachten gingen onder meer over de ‘vrijblijvendheid’ in gemeenten bij de invulling van inclusief beleid en de gevolgen van decentralisatie van taken naar de lokale overheid. Die leiden tot verschillen in aanpak en aanbod per gemeente. De organisaties vragen zich af hoe de centrale overheid haar ‘systeemverantwoordelijkheid’ invult.

Onvoldoende toegankelijkheid
Ook de toegankelijkheid laat op verschillende terreinen te wensen over. Het betreft zowel fysieke als sociale toegankelijkheid. Met betrekking tot de toegankelijkheid van gebouwen is de regelgeving te beperkt. Ten aanzien van het vervoer kunnen er ook nog verbeteringen komen ten aanzien van de toegankelijkheid. Op sociaal gebied wordt vooral opgemerkt dat er nog veel negatieve bejegening en er nog te weining informatie van diensten onvoldoende is ontsloten voor mensen met een beperking. Verder is het Nederlandse onderwijssysteem niet inclusief. Komen onvoldoende mensen met een beperking komen aan het werk. En is er geen reele vrije woningkeuze.

VN-verdrag Handicap
Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk verwezenlijken. Bij de VNG loopt hiertoe het ondersteuningsprogramma ‘Iedereen doet mee!’

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief