Skip to content
Geld

Een vaste eigen bijdrage in WMO

Vanaf 1 januari 2019 komt er één tarief van 17.50 euro per vier weken voor gemeentelijke hulp of ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuninng. Dit is een belangrijke stap in de goede richting vindt Ieder(in), de koepel van patienten- en gehandicaptenorganisaties in Nederland.

Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten. Ook kregen ze te maken met een enorme opeenstapeling van eigen bijdragen. De invoering van het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door het kabinet, is een belangrijke eerste stap om de stapeling van zorgkosten aan te pakken.

Grote verschillen
Ieder(in) pleit al jaren voor een maximum van de eigen bijdragen voor gemeentelijke hulp en ondersteuning uit de Wmo. Tot nu toe konden gemeenten zelf de hoogte van de eigen bijdragen bepalen. Dit zorgde voor grote verschillen tussen gemeenten. Ook konden de  eigen bijdragen wel 1.000 euro of meer per jaar oplopen. Vooral mensen met een middeninkomen kregen hiermee te maken. De opeenstapeling van de eigen bijdragen werd door veel mensen gezien als een boete op hebben van een beperking of ziekte.

Goed geholpen
Volgens Ieder(in)-directeur Illya Soffer hebben zo’n 180.000 huishoudens voordeel van deze kabinetsmaatregel. Maar gemeenten verzetten zich tegen de invoering van het vaste tarief. Ze vrezen onder meer dat ze geld tekort komen. Het kabinet trekt 145 miljoen per jaar uit om de gemeenten te compenseren voor deze maatregel. Ieder(in) vindt dat gemeenten wel in staat moeten zijn om de Wmo goed uit te voeren. Daar moet de regering voldoende geld voor uittrekken.

Maatwerk
Ieder(in) houdt de komende maanden in de gaten of gemeenten straks niet gaan beknibbelen op de hulp en ondersteuning. Voorop staat dat mensen de passende zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit is maatwerk en mag niet als (algemene) voorzieningen worden beschouwd, waarvoor alsnog hogere eigen bijdragen gaan gelden.

Meer nodig
De invoering van het abonnementstarief is een mooie eerste stap, vindt Ieder(in).
Als het kabinet de stapeling van zorgkosten echt wil aanpakken, dan is er meer nodig. Het kabinet zou ook de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg structureel moeten verlagen. De eigen bijdragen in de Wlz blijven voor grote groepen mensen een enorme last die nauwelijks valt op te brengen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief