Skip to content
Vn Brochure

Breda naar Gelijk = Gelijk

Ruim een jaar geleden ratificeerde Nederland – als een van de laatste – het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Tijd om de balans op te maken. Hoe ver staan gemeenten, instellingen en bedrijven met de uitvoering?

Het VN Verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Een VN Comité is internationaal toezichthouder. Nederland moet aan dit comité rapporteren over de implementatie van het verdrag. De eerste keer in juni 2018. Nederlanders met een beperking hebben hoge verwachtingen van het verdrag maar zijn die verwachtingen terecht?

Wat doet Nederland?
Maar wie plant en implementeert? Wie stimuleert en controleert? Wie voert welke taken uit? Staan we aan het begin of is er al enige voortgang? Wat zijn de consequenties? Zijn er sancties op niet nakomen van afspraken? Wat betekent dit voor Gemeenten? Uitvoering van dit mensenrechtenverdrag neemt jaren in beslag. Wie pakt dit op, volg, coördineert en voert uit? Op 29 november is er een congres met als titel Gelijk=Gelijk waarover al deze vragen aan de orde komen. Er zijn actuele presentaties en een interactieve uitwisseling met verantwoordelijken uit politiek, belangenorganisaties en bedrijfsleven op Europees, nationaal en lokaal niveau. Men geeft inzicht in de voortgang, laat praktijkvoorbeelden zien, benoemt valkuilen en succesfactoren. Het geeft zo noodzakelijke bouwstenen voor de Lokale Inclusie Agenda, die het VN Verdrag verplicht stelt.

Oproep
De Coalitie voor Inclusie wil dat de  politiek, belangenorganisaties en het bedrijfsleven op 29 november samen te kijken naar de praktijk en afspraken maakt over de vervolgstappen. Breda geeft gehoor aan deze oproep. Er zal een ruime afvaardiging aanwezig zijn, met vertegenwoordigers van gemeente, Breda Gelijk, het Platform Breda voor Iedereen en ervaringsdeskundigen, om de Bredase aanpak toe te lichten om als voorbeeld te dienen tijdens de bijeenkomst in november. Hierover hebben de Bredanaars deze week al gepraat met de dagvoorzitter van Gelijk=Gelijk, de heer Jan Troost, oud voorzitter van de koepel van patiënten- en gehandicaptenorganisaties Ieder(in).

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief