Skip to content
Student Met Handicap

Bibliotheek mag scootmobiel niet weigeren

De Bibliotheek Midden-Brabant heeft een vrouw gediscrimineerd door haar de toegang tot bibliotheek Wagnerplein in Tilburg te weigeren. De dame was door haar lichamelijke beperking genoodzaakt is zich in de bibliotheek met haar scootmobiel te verplaatsen. Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens.

Volgens de bibliotheek waren scootmobielen niet toe gestaan vanwege de veiligheid van medebezoekers. Ook zouden scootmobielen schade kunnen toebrengen aan het materieel van de bibliotheek. Het College oordeelde dat Bibliotheek Midden-Brabant onvoldoende argumenten aandraagt om aan te tonen dat dit zo is.

Alternatieven
De alternatieven die Bibliotheek Midden-Brabant bood volstaan niet, zo oordeelt het College. Voorgesteld werd dat de vrouw kan overstappen in een handbewogen rolstoel, maar dit is vanwege haar lichamelijke beperking erg moeilijk en ze is niet in staat zichzelf voort te bewegen. Bibliotheek Midden-Brabant bood aan dat een medewerker haar kan duwen. Volgens het College is daarmee echter haar autonomie in het geding. De Wet gelijke behandeling stelt dat ieder mens in staat moet worden gesteld aansluitend bij haar mogelijkheden zelfstandig te zijn.

Per geval bekijken
Het College stelt dat steeds de individuele situatie van een bezoeker met een beperking onderzocht dient te worden. Het College is vindt dat dit in onvoldoende is onderzocht. Het College merkt hierbij op dat Bibliotheek Midden-Brabant te veel lijkt uit te gaan van de vraag of een scootmobiel binnen de bibliotheek voor iedereen toegestaan moet zijn, in plaats van te zoeken naar een op het individu gerichte oplossing.

Aanspreken
Bibliotheek Midden-Brabant heeft laten weten het oordeel te begrijpen en de vrouw met haar scootmobiel toe te willen laten tot bibliotheek Wagnerplein. Daarnaast kunnen personen in vergelijkbare situaties een medewerker aanspreken om de mogelijkheden voor toegang te bespreken.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief