Skip to content
Schoolbus

Begeleiders gezocht voor deelnemende focusgroep

De Universiteit voor Humanistiek voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden.

Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:
Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking?
Hoe is het om de regiotaxi voor je neus weg te zien rijden, omdat de chauffeur er vroeger was dan je had gedacht?
Wat doe je als je vrienden je spontaan mee uit vragen, maar je eerst nog toestemming van je begeleider moet vragen?

In het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal, namelijk: Welke vormen van (negatieve) afhankelijkheid ervaren mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking en hun familieleden? En wat kan er gedaan worden om deze te voorkomen?

Drie doelen
Het project ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’ moet in kaart brengen hoe en wanneer mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ten opzichte van hun begeleiding en zorginstellingen ervaren. Daarnaast moet het project inzicht geven wanneer afhankelijkheid als negatief wordt ervaren en hoe deze ervaring voorkomen kan worden. Tot slot wordt onderzocht hoe mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt.

Methodes in de focusgroep
De onderzoekers maken gebruik van verschillende methodes. De focusgroep is er één van. Tijdens een focusgroep vragen de onderzoekers de deelnemers naar hun ervaringen, ideeën en meningen over het thema afhankelijkheid en over de tot nu toe behaalde resultaten. Voor deze focusgroepen zijn onderzoekers op zoek naar begeleiders van intra- en extramurale woonvormen voor mensen die zorg krijgen middels de WLZ.
Wil je een bijdrage leveren aan het onderzoek en de aanbevelingen voor het beleid? Dit kan door je ervaringen en ideeën te delen met de onderzoekers. Stuur een e-mail naar Simon van der Weele via S.vanderWeele@UvH.nl en meld je aan. De focusgroep komt één middag in november samen in hartje Utrecht. De datum wordt nader bepaald in overleg met de deelnemers.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief