Skip to content
Hamer Op Wetboek

Advies: juridische procedures over hulp moeten eenvoudiger

Als zorg en ondersteuning in orde zijn, hoeven mensen minder snel een juridische procedure te beginnen tegen hun gemeente of zorgaanbieder. Een procedure begin je niet zomaar. Maar als je die stap toch moet maken, dan kom je in doolhof terecht. Dat moet en kan eenvoudiger, staat in een advies aan de regering door Ieder(in) de koepel van patienten en gehandicaptenorganisaties in Nederland. Eén ‘integrale’ procedure kan uitkomst bieden.

Bij een geschil over hulp, ondersteuning of voorzieningen via de gemeente is het voor mensen momenteel erg ingewikkeld om hun gelijk te halen. De regels lopen per wet, regeling en per gemeente flink uiteen. En het is vaak ook niet duidelijk of je bij de gemeente of bij de zorgaanbieder moet zijn. Bestaande procedures sluiten niet aan bij de praktijk.

Advies aan de regering
Eén van de oplossingen is integrale geschilbeslechting binnen het sociaal domein. Professor M. Scheltema heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken een advies geschreven waarin hij schetst hoe die eenvoudigere geschilbeslechting eruit kan zien. In zijn voorstel kunnen geschillen tussen burgers en gemeente en tussen burgers en (zorg)aanbieders in één procedure worden afgehandeld.
Ieder(in) is positief over het advies van Scheltema. Volgens Ieder(in) sluit één integrale benadering beter aan bij het dagelijks leven van mensen en dat daarmee de rechtsbescherming voor mensen wordt versterkt. Door de gemeente en (zorg)aanbieder in één procedure onder te brengen, wordt het eenvoudiger voor mensen. Daarbij gaat het dan over zowel over de toegang tot de hulp en ondersteuning, als de uitvoering daarvan.

Tegen versnippering
Het voorstel stimuleert dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen over de uitvoering van zorg. Zij kunnen zich niet meer verschuilen achter de afspraken die zorgaanbieders maken met cliënten. Ook voorkomt deze procedure volgens Ieder(in) versnippering in de rechtsbescherming. Om een integrale geschilbeslechting mogelijk te maken stelt Scheltema voor om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen. Hij pleit er onder meer voor om de bevoegdheden van de bestuursrechter uit te breiden met de mogelijkheid om ook te kunnen oordelen over het handelen van de (zorg)aanbieder. Dit leidt ook tot een betere rechtspositie tegenover grote partijen zoals private (zorg)aanbieders en gemeenten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief