Skip to content

2e Bredase Awarenessdag: Toegankelijkheid moet beter

3 december is uitgeroepen tot Internationale dag voor de mensen met een beperking.  Daarom was Hotel Mastbosch maandag het toneel van de 2e Bredase Awarenessdag toegankelijkheid.

Tijdens de middag werd onder meer een inleiding gehouden door Thijs Hardick van Ieder(in), de koepel van gehandicapten- en patientenorganisaties in Nederland. Hardick sprak over de VN-resolutie door vorig jaar door Nederland werd geratificeerd.
Hij vertelde dat het College voor de Rechten van de Mens na een jaar heeft gekeken hoe het staat met de uitvoering van het verdrag. Het blijkt dat er nog knelpunten zijn op het gebied van onder meer toegankelijkheid, mobiliteit, onderwijs, arbeid en zelfstandig wonen.

Regeerakkoord
Ieder(in) onderschrijft de bevindingen en herkent de concrete knelpunten die het College benoemt. Volgens de koepel betreft ook nog meer aandacht verdient, is een koppeling met het regeringsbeleid. Beleidsplannen pakken erg nadelig uit voor mensen met een arbeidsbeperking en dragen niet bij aan hun kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving.
Ook werden nog andere opvallende aanbevelingen. Zo moet hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking worden toegestaan. Daarnaast moet er voldoende toezicht zijn ten aanzien van de minimumnormen voor toegankelijkheid en dat de deadlines voor toegankelijk openbaar vervoer worden gehaald. Ook moet er meer aandacht komen voor het wonen door mensen met een functiebeperking. Nu kunnen zij vaak niet zelf kiezen hoe zij willen wonen.

Gesloten buitenwereld
Tijdens de presentatie van Wilbert Willems, voorzitter Breda voor Iedereen, werd duidelijk hoe gesloten de buitenwereld voor mensen met een functiebeperking kan zijn. Van de 102 beoordeelde gebouwen in Breda blijken er maar 11 een gehandicaptentoilet te bezitten.
Een derde heeft te hoge drempels en ook nooduitgangen zijn vaak alleen met werkende benen te bereiken. Hoewel Willems begrip toonde voor monumentale panden met obstakels heeft hij dat zeker niet voor nieuwbouw. “Elke dag worden er nog gebouwen weggezet waar je in een rolstoel of met een kinderwagen niet binnenkomt. Schandalig!” Tegelijkertijd is de bewustwording van dit probleem in Breda volgens Willems wel verbeterd.

Toegankelijkheidsfonds
Ook de gemeente lijkt echt werk te willen maken van een beter begaanbare stad. Dit doet zij onder andere via een toegankelijkheidsfonds met een potje van 185.000 euro. Wethouder Miriam Haagh merkte op dat toegankelijkheid een breed probleem is dat de portefeuille van bijna al haar collega-wethouders raakt.
De oplossing moet volgens de wethouder dan ook vooral gezocht worden in kleine stapjes op vrijwillige basis. Zo kunnen gehandicapten volgens Haagh niet alleen erg gezellig doen, maar zijn ze voor ondernemers ook financieel interessant. “Als we de beste binnenstad van Nederland hebben dan hoort daar ook de titel van Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland bij.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief