Skip to content
Jongere Met Handicap

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente aankloppen voor een individuele studietoeslag. Deze extra ondersteuning is bij de doelgroep echter niet goed bekend.

In de Participatiewet is een studieregeling opgenomen: de individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap, die een extra steuntje in de rug nodig hebben om te studeren. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Je kunt de individuele studietoeslag aanvragen als je minimaal 18 jaar oud bent en recht hebt op studiefinanciering of op een bijdrage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Verder dien je aan te tonen dat je geen of weinig vermogen / inkomsten hebt en dat je wél kunt werken maar niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Omdat het moeilijk is om de mbo-, hbo- of wo-studie te combineren met een bijbaan, kun je bij de gemeente aankloppen voor een financiële tegemoetkoming.

Onbekend met toeslag
Vakbonden CVN Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) merkten uit onderzoek dat slechts een kwart van de jongeren bekend is met een dergelijke studietoeslag en dat amper 7 procent van de studenten met een functiebeperking de toeslag ontvangen. Schokkend”, noemt Joyce van der Wegen, bestuurslid van de LSVb het. “Juist zij hebben financiële steun hard nodig. Zij hebben vaak meer moeite bij het vinden van een bijbaan. Bovendien vergt studeren en werken bij hen meer inspanning”.

Beter regelen
De vakbonden pleiten er in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor dat gemeenten dit beter moeten opvolgen en regelen. Gemeenten moeten de mogelijkheid ook meer bekendheid geven. Daarnaast mag de aanvraagprocedure wel wat eenvoudiger, stellen de vakbonden vast.
Elke gemeente is vrij om de hoogte van de individuele studietoeslag en de frequentie van uitkeren te bepalen. Sommige gemeenten storten maandelijks een vast bedrag; anderen per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. De ene gemeente stelt een bedrag ter hoogte van 20 procent van het wettelijk minimumloon dat voor jou geldt vast; de andere keert een vast bedrag uit.

Niet eerlijk
Dat druist natuurlijk tegen alle gevoel van eerlijkheid in. “Juist op basis van de gemeente waar een student toevallig woont, kan de hoogte van de uitkering honderden euro’s verschillen. Dat zou niet moeten kunnen”, zegt Semih Eksi, voorzitter van CNV Jongeren. De vakbonden willen af van de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten en stellen een vaste (landelijke) minimumtoeslag van 282 euro voor. Dit komt neer op een kwart van het gemiddelde minimumloon.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief